หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : การทำ MOU โรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โดย : admin
อ่าน : 2137
ศุกร์ ที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมและระดมสรรพกำลัง ความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปรับพฤติกรรมนักเรียนให้มีระเบียบวินัยและมีสุขอนามัยที่ดี

 

ภาพกิจกรรม