หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : พิธีมอบทุนการศึกษา
โดย : admin
อ่าน : 1058
จันทร์ ที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2562
พิมพ์ 

ในโอกาสนี้โรงเรียนน้ำสวยวิทยาได้ร่วมทำบุญบุญเบิกฟ้าพระธาตุรวงข้าวเจดีย์ อำเภอสระใคร ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท ทำบุญกฐินวัดดงแขม ๕,๐๐๐ บาท และทำบุญสมทบสร้างหอพระพุทธรูป สพม.๒๑ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาสาธุบุญด้วยเทอญ

กิจกรรมสุดท้ายคือนายบุญมี  พาพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำสวยวิทยาได้ส่งงานที่เคยรับผิดชอบและบริหารจัดการให้แก่นายสราวุฒิ  พิมโยธา รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำสวยวิทยาให้บริหารจัดการสถานศึกษาต่อไป โดยมีนายสมบัติ  เทพวรรณ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนน้ำสวยวิทยา นายธเนตร  มีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกวนวันวิทยา ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นสักขีพยาน เป็นอันเสร็จพิธีและปิดฉากการเกษียณอายุราชการอันสวยงาม

ภาพกิจกรรม