หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : สารวันสันติภาพโลก ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒
โดย : admin
อ่าน : 926
ศุกร์ ที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ.2562
พิมพ์ 


ทั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระประทานรามาธิบดีศรีสิรินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อสร้างกระแสให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของสันติภาพและร่วมมือกันสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในครอบครัว สังคม ประเทศชาติและโลก และเพื่อรำลึกและส่งแรงจิตอธิษฐานให้เกิดสันติภาพและความปรองดองในครอบครัว สังคม ประเทศชาติและโลก

ภาพกิจกรรม