หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
โดย : admin
อ่าน : 364
ศุกร์ ที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

โดยมีพระครูภาวนาโพธิวิสุทธิ์ (วิ.) พร้อมคณะจากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย เป็นพระวิทยากร ให้การอบรมคุณธรรมจริยธรรมเรื่องหลักธรรมสำคัญของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศีล ๕ ในวิถีพุทธและปฏิบัติสมาธิตามหลักอานาปานสติ และรุ่นพี่มัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ ที่ผ่านการเข้าค่ายคุณธรรมจาก กอ.รมน.จังหวัดหนองคาย เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนน้ำสวยวิทยาตระหนัก เห็นความสำคัญและปฏิบัติตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีอานิสงส์แห่งการเจริญสติปัฏฐาน ๔ ประการเพื่อความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์ เพื่อล่วงโสกะและปริเทวะ เพื่อดับทุกข์และโทมนัส เพื่อบรรลุญายธรรม และเพื่อทำให้แจ้งนิพพานขออนุโมทนาสาธุบุญในครั้งนี้ด้วยเทอญ

ภาพกิจกรรม