หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
โดย : admin
อ่าน : 330
ศุกร์ ที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

โดยภาคเช้าเป็นกิจกรรมการเล่นเกมสร้างสรรค์ ฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ เรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย อาทิ
บิงโกตารางธาตุ AMATE โดมิโน ปาลูกโป่ง สอยดาว การแข่งขัน ROV การแข่งขันการสืบค้นข้อมูล การประกวด QR Code กิจกรรม
รักการอ่าน การจำหน่ายอาหารและน้ำเพื่อสุขภาพ นักเรียนได้รับความรู้และเกิดทักษะในการเรียนรู้ในกิจกรรมดังกล่าว

ส่วนภาคบ่ายเป็นกิจกรรมการแสดง โดยเริ่มจากวงดนตรีครกน้อยแห่งลุ่มน้ำสวย การรำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การเซิ้งอิสาน เต้นเพลงสูตรวงกลม การแสดง ASEAN การเต้น cover การประกวดมิสรีไซเคิลและการจับสลากรับรางวัลเป็นช่วงๆ ณ โถงนิทรรศการ อาคาร ๒ โรงเรียนน้ำสวยวิทยา

ภาพกิจกรรม