ชื่อ - นามสกุล :นายปริยะ ศรีทา
ตำแหน่ง :หัวหน้ากลุ่มงาน
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มงานการบริหารวิชาการ
ที่อยู่ :
Telephone :0895706777
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มงานการบริหารวิชาการ