ชื่อ - นามสกุล :นายชนาวุธ ประทุมชาติ
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :บริหารโรงเรียน
ที่อยู่ :72 หมู่ 14 บ้านโนนอุดม ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย
Telephone :042-419880
Email :Chanawut.p2514@gmail.com