ชื่อ - นามสกุล :นางภัสรา กั้งโสม
ตำแหน่ง :ครู คศ.3
หน้าที่หลัก :งานบริหารงานทั่วไป
ที่อยู่ :
Telephone :0895696857
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : งานบริหารงานทั่วไป