ชื่อ - นามสกุล :นางรำไพ ศรีทา
ตำแหน่ง :ครู คศ.3
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ที่อยู่ :
Telephone :0812619600
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :