ชื่อ - นามสกุล :นางวิเชียร เวียงบาล
ตำแหน่ง :ครู คศ.3
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานกลุ่มบริหารงานทั่วไป
ที่อยู่ :
Telephone :0868566831
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :