ชื่อ - นามสกุล :นางนวลปราง มะโยธี
ตำแหน่ง :ครู คศ.3
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานอนามัย
ที่อยู่ :
Telephone :0619468642
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :