ชื่อ - นามสกุล :นางพัชรินทร์ พิทักษ์กุล
ตำแหน่ง :ครู คศ.3
หน้าที่หลัก :งานนักศึกษาวิชาทหาร
ที่อยู่ :
Telephone :0810552635
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :