ชื่อ - นามสกุล :นายเอกภักดิ์ ฉ่ำมณี
ตำแหน่ง :ครู คศ.3
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานทะเบียน
ที่อยู่ :
Telephone :0817391262
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :