ชื่อ - นามสกุล :นายนัทพงษ์ โคตะมา
ตำแหน่ง :ครู คศ.2
หน้าที่หลัก :เจ้าหน้าที่งานบุคคล
ที่อยู่ :
Telephone :0876348233
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม :