ชื่อ - นามสกุล :นางเกษม พิลาดิษฐ์
ตำแหน่ง :ครู คศ.3
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานงบประมาณ
ที่อยู่ :
Telephone :0897131041
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานงบประมาณ