ชื่อ - นามสกุล :นายสมเกียรติ ศรีทอง
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคล
ที่อยู่ :
Telephone :0899372004
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคล