[ 10765 ]
ชื่อ-นามสกุล : 
ธิติดา สีบมภู
ชื่อเล่น : 
อ้อม
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
10/12/2548
อายุ : 
15
เพศ : 
หญิง
E-mail : 
Titida10122548@gmail.com  
ที่อยู่ : 
105 ม.13 ต.คอกช้าง
อำเภอ : 
สระใคร
จังหวัด : 
หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ : 
43100
เบอร์โทรศัพท์ : 
0621743968
สถานที่ทำงาน : 
นักเรียน/นักศึกษา
การศึกษา : 
มัธยมศึกษาตอนต้น