หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : เยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยกลุ่มงานกิจการนักเรียน โรงเรียนน้ำสวยวิทยา
โดย : admin
อ่าน : 361
จันทร์ ที่ 20 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ตามหมู่บ้านทั้งในเขตบริการ จำนวน ๒๘ หมู่บ้าน และนอกเขตบริการ จำนวน ๑๖ หมู่บ้าน โดยแบ่งเป็น ๖ เส้นทางการเยี่ยมบ้าน ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองและนักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
 

ภาพกิจกรรม