หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
โดย : admin
อ่าน : 448
เสาร์ ที่ 11 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และ ๕ และวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ โดยมีนางนวลปราง มะโยธี หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการชี้แจงระบบการเรียนรู้ในสถานการณ์โรคระบาด นางอรุณณี พรหมโคตร หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณชี้แจงค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่นักเรียนได้รับรวมทั้งค่าประกันอุบัติเหตุของนักเรียนนายวิเชียร เวียงบาล หัวหน้ากลุ่มกิจการนักเรียนแจ้งแนวปฏิบัติของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ จากนั้นผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำสวยวิทยาแนะนำครูที่ปรึกษาแต่ละห้องแล้วแยกประชุมตามห้องต่างๆ ผู้ปกครองให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของโรงเรียนเป็นอย่างดี

ภาพกิจกรรม