หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : รายชื่อนักเรียนที่ยังไม่มีชุมนุม
โดย : admin
อ่าน : 1194
พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

รายชื่อนักเรียนที่ยังไม่มีชุมนุม (พฤหัส ชั่วโมงที่ 7)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

*หมายเหตุ ติดต่อที่ครู ศริญญา ทหารนะ เพื่อลงทะเบียนชุมนุม