หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : ประชุมผู้ปกครองตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
โดย : admin
อ่าน : 676
พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

โดยมีนางนวลปราง มะโยธี หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการชี้แจงระบบการเรียนรู้ในสถานการณ์โรคระบาด นางอรุณณี พรหมโคตร หัวหน้า-กลุ่มบริหารงานงบประมาณชี้แจงค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่นักเรียนได้รับรวมทั้งค่าประกันอุบัติเหตุของนักเรียน นายวิเชียร เวียงบาล หัวหน้ากลุ่มกิจการนักเรียนแจ้งแนวปฏิบัติของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ จากนั้นแนะนำครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ และพบ
ครูที่ปรึกษาตามห้องต่างๆ ผู้ปกครองให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของโรงเรียนเป็นอย่างดี 

ภาพกิจกรรม