หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : เลือกเสรีนักเรียนชั้น ม.2 และ ม.3
โดย : admin
อ่าน : 2410
พฤหัสบดี ที่ 2 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

กำหนดการเลือกวิชาเลือกเสรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เนื่องจาก ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนน้ำสวยวิทยา มีกำหนดการให้นักเรียนเลือกวิชาเลือกเสรี 1 รายวิชา (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) ตามที่นักเรียนสนใจในระบบออนไลน์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เริ่มเปิดระบบให้ลงทะเบียน ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 06.00 น.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เริ่มเปิดระบบให้ลงทะเบียน ในวันพฤหัสที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 06.00 น.

ทั้ง  2 ระดับชั้นปิดระบบลงทะเบียน ในวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา เที่ยงคืน

 

วิธีการลงทะเบียน

1.เข้าไปที่ คลิ๊กที่นี่

 

เมื่อเจอหน้าจอดังภาพ

2.ใส่ ชื่อผู้ใช้ เป็นเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 08803 (ใส่ 0 นำหน้าเลขประจำตัวของตัวเอง)

รหัสผ่าน เป็นเลขประชาชน 13 หลักของตัวเอง เช่น 1411948530323

 

3.คลิกเมนู เลือกเสรี

4.เลือกชุมนุมที่ต้องการ(จะสามารถเลือกได้เพียง 1 ชุมนุมเท่านั้น)

* หมายเหตุนักเรียนที่มีปัญหาในการเข้าระบบติดต่อที่อีเมล์ aekgapak29@gmail.com ครูจะแจ้งวิธีแก้ปัญหาตอบกลับไป

รายวิชาเลือกเสรีที่เปิดให้เลือกสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ค23201 เวทคณิต 5 1.0
อ.วิเชียร เวียงบาล
ง20261 ช่างไฟฟ้าเบื้องต้น 1.0 อ.ปริยะ ศรีทา
ท23201 หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย 1.0 อ.กุลจิรา โพธิพรหม
ว23201 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 5 1.0 อ.นัทพงษ์ โคตะมา
ศ20205 ศิลปะเพิ่มเติม 5 1.0 อ.สมพล อาษาพล
ส20205 เศรษฐกิจพิเศษ 5 1.0 อ.พัชรินทร์ พิทักษ์กุล
อ23201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5 1.0 อ.สุริยา พงษ์สุวรรณ

รายวิชาเลือกเสรีที่เปิดให้เลือกสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ค22201 GSP 1 1.0
อ.วินัส วินทะไชย์
ง20238 การเลี้ยงไส้เดือน 1.0 อ.ปริยะ ศรีทา
ท22201 วรรณกรรมพื้นบ้าน 1.0 อ.กุลจิรา โพธิพรหม
22201 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 3 1.0 อ.นัทพงษ์ โคตะมา
20203 ศิลปะเพิ่มเติม 3 1.0 อ.สมพล อาษาพล
20203 เศรษฐกิจพิเศษ 3 1.0 อ.พัชรินทร์ พิทักษ์กุล
22201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 1.0 อ.สุริยา พงษ์สุวรรณ