หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
โดย : admin
อ่าน : 337
อังคาร ที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

นายบุญมี พาพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำสวยวิทยา เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๘ กลุ่มสาระฯ ทั้งภาษาไทย สังคมศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษาและภาษาต่างประเทศ ให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ และ เรียนรู้วิธีการเรียนอย่างถูกต้อง นักเรียนมีความสุข สนุกและได้รู้จักกันมากขึ้น โดยมีนักเรียนมัคคุเทศก์จิตอาสาเป็นพี่เลี้ยงในกิจกรรมดังกล่าว

ติดตามภาพถ่ายได้ ที่นี่