หมวดหมู่ : บทความทางวิชาการ
เรื่อง : การประกันชีวิต
โดย : admin
เข้าชม : 3879
พฤหัสบดี ที่ 12 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561
พิมพ์  

ผลการออกแบบบาร์โคดสองมิติ เรื่อง การประกันชีวิตและ พรบ.การประกันผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 ในรายวิชา การใช้งานคอมพิวเตอร์5 รหัส ง33201 

ตัวอย่างผลงานบาร์โคดสองมิติเรื่อง การประกันชีวิต โดยนายสัจจพร  จันสด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ปีการศึกษา 2561

ตัวอย่างผลงานบาร์โคดสองมิติเรื่อง พรบ.การประกันผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 โดยนางสาวปิยะฉัตร อุส่าห์เพียร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ปีการศึกษา 2561

สามารถ scan ผ่าน application ที่สามารถอ่าน QR code เพื่อดูรายละเอียดได้