ชื่อ - นามสกุล :นายปัญญากร ครโสภา
ตำแหน่ง :พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก :งานกิจการนักเรียน
ที่อยู่ :
Telephone :0971388325
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : งานกิจการนักเรียน