ชื่อ - นามสกุล :นายประเมศวร์ ชาภิรมย์
ตำแหน่ง :ช่างครุภัณฑ์
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติงานทั่วไป
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :