ชื่อ - นามสกุล :นางสายสมร ดลจิรพิสิฐ
ตำแหน่ง :ครู คศ.3
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติงานสอน
ที่อยู่ :
Telephone :0847603802
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม :