[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
มาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ๑.ครูและนักเรียนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยเมื่อเข้ามาโรงเรียนอย่างเคร่งครัด ๒.ครูและนักเรียนทุกคนต้องผ่านการคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ โดยเจ้าหน้าที่ที่โรงเรียนจัดเตรียมไว้ทุกครั้งก่อนเข้าโรงเรียน และอุณหภูมิร่างกายต้องไม่เกิน ๓๗.๕ องศาเซลเซียส ๓.ยึดหลัก Social Distancing ๔.นักเรียนทุกคนต้องนำช้อน ส้อมหรือแก้วส่วนตัวมาใช้ที่โรงเรียน ๕.นักเรียนต้องพกสบู่เหลว เจล แอลกอฮอล์หรือสเปรย์แอลกอฮอล์ สำหรับทำความสะอาดมือติดตัวไว้เสมอ
เมนูหลัก
หมวดหมู่ blog
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ (ตัวแสดงอารมณ์)
poll

   คุณคิดว่าเว็บไซต์นี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ปีการศึกษา 2564
โดย : admin
เข้าชม : 615
พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564
A- A A+
        

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ปีการศึกษา 2564

O1 โครงสร้าง

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

O3 อำนาจหน้าที่

O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาสถานศึกษา

O5 ข้อมูลการติดต่อ

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

O8 Q&A

O9 Social Network

O10 แผนดำเนินงานประจำปี 2564

O11 รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน 

O12 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการ ให้บริการ

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการ ให้บริการประจำปี 2564

O16 รายงานผลการสำรวจความ พึงพอใจการให้บริการประจำปี 2563

O17 E–Service

O18 แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี 2564

O19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ปี 2564

O20 รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี 2563

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ 

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ 

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน ปี 2564

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563

O25 นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล

O26 การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล

O27 หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O28 รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563

O29 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบ 

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบประจำปี 2564

O32 ช่องทางการรับฟัง ความคิดเห็น

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการ มีส่วนร่วม

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

O36 การประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจำปี 2564

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O39 แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตประจำปี 2564

O40 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกัน การทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน

O41 รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปี 2563

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน

O43 การดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      ประกาศโรงเรียนน้ำสวยวิทยา เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 14/ม.ค./2565
      พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทำและตัดต่อภาพยนตร์ ณ ห้องศูนย์สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี โรงเรียนน้ำสวยวิทยา 28/ธ.ค./2564
      ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียนน้ำสวยวิทยา ต้อนรับคณะกรรมการประเมินความพร้อมของสถานศึกษาที่ขอเปิดห้องเรียนพิเศษด้านกีฬา ปีการศึกษา 2564 27/ธ.ค./2564
      ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนน้ำสวยวิทยาต้อนรับ ผศ.ดร.สินธวา คามดิษฐ์ ผศ.ดร.วิทยา วรพันธุ์ อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ ม.มหาสารคาม คณะกรรมการตามโครงการ "สนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง&a 27/ธ.ค./2564
      ยินดีต้อนรับและให้กำลังใจการรับตำแหน่งใหม่รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำสวยวิทยา นายวาทิน พุฒเขียว 27/ธ.ค./2564