[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
มาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ๑.ครูและนักเรียนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยเมื่อเข้ามาโรงเรียนอย่างเคร่งครัด ๒.ครูและนักเรียนทุกคนต้องผ่านการคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ โดยเจ้าหน้าที่ที่โรงเรียนจัดเตรียมไว้ทุกครั้งก่อนเข้าโรงเรียน และอุณหภูมิร่างกายต้องไม่เกิน ๓๗.๕ องศาเซลเซียส ๓.ยึดหลัก Social Distancing ๔.นักเรียนทุกคนต้องนำช้อน ส้อมหรือแก้วส่วนตัวมาใช้ที่โรงเรียน ๕.นักเรียนต้องพกสบู่เหลว เจล แอลกอฮอล์หรือสเปรย์แอลกอฮอล์ สำหรับทำความสะอาดมือติดตัวไว้เสมอ
เมนูหลัก
หมวดหมู่ blog
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ (ตัวแสดงอารมณ์)
poll

   คุณคิดว่าเว็บไซต์นี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : ประวัติเมืองหนองคาย เมืองแห่งอารยธรรม

เจ้าของผลงาน : นางสาวสุวรรณี คำเมืองคุณ
พุธ ที่ 3 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2558
เข้าชม : 3755    จำนวนการดาวน์โหลด : 883 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

เมืองหนองคาย  หรือ เมืองหนองค่าย  ตั้งอยู่ตรงข้ามกับเมืองเวียงจันทน์  หรือ เมืองศรีสัตนาคนหุต  ซึ่งอดีตเคยเป็นศูนย์กลางการปกครองของอาณาจักรล้านช้าง  หรือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  บริเวณที่ตั้งเมืองหนองคายปัจจุบัน  หรือเทศบาลเมืองหนองคาย  เดิมเป็นชุมชนเล็กๆ เรียกว่า”บ้านหนองไผ่”    และบริเวณใกล้เคียงกับบ้านหนองไผ่เยื้องไปทางเหนือเป็นของแม่น้ำโขงนั้น  มีชุมชนใหญ่ซึ่งเคยเป็นเมืองสำคัญของอาณาจักรล้านช้าง  นั่นคือ 

 

“เมืองปะโค”  หรือตำบลปะโค   อ.เมืองหนองคาย

“เมืองเวียงคุก”  หรือตำบลเวียงคุก  อ.เมืองหนองคาย  ในอดีตเป็นเมืองคู่แฝดเมืองเวียงจันทน์ 

“เมืองพานพร้าว”  หรืออำเภอศรีเชียงใหม่  ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับเมืองเวียงจันทน์ปัจจุบัน

“เมืองปากห้วยหลวง”  “หรือ  เมืองโพนแพน”   ปัจจุบัน คือ  “อำเภอโพนพิสัย”  ซึ่งห่างจากตัวเมืองหนองคายไปทางทิศตะวันออกประมาณ  41 กิโลเมตร  เมืองแห่งนี้เป็นเมืองที่สำคัญอย่างมากของอาณาจักรล้านช้าง  และมีฐานะเป็นเมืองลูกหลวง  นั่นคือเจ้าครองเมืองปากห้วยหลวงส่วนมากจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกษัตริย์ครองนครเวียงจันทน์

 

/UserFiles/File/04.pdf



ดาวน์โหลด   ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      ผลการค้นคว้างานรายวิชาค้นคว้าอิสระ 1/มี.ค./2562
      ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิกต่อความสามารถการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 28/ก.พ./2562
      ชุดการสอน ชุดที่ 4 เรื่อง ผลงานในการสร้างสรรค์ชาติไทย ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 6/ส.ค./2558
      ประวัติเมืองหนองคาย เมืองแห่งอารยธรรม 3/มิ.ย./2558